Σελίδες

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΛΟΥΣ ΜΑΣ

Χρόνια Πολλά Πολιτικοί, άπό τούς Έλληνες πεινασμένους......... φόροι,χαράτσια τής ΔΕΗ, άπ΄τόν Στουρνάρα χαροκαμένους!!  Ή συνταγή τής Τρό'ι'κα έχει πολύ..άλάτι, κι άν δέν άλλάξει ή συνταγή, θά χάσει τόν...πελάτη!!!  Κι έσύ Άντώνη Σαμαρά, Εύάγγελε, κι Άλέξη, άφήστε τά χαρακώματα,  πρίν ό λαός άγριέψει!!!!  Άν είχαμε σωστούς πολιτικούς, σέ τούτη έδώ τήν χώρα, δέν θάχαμε τό κατάντημα, πού έχουμε έως τώρα!!!   Δέν είναι τό κοινοβούλιο, χάβρα τών ΄Ιουδαίων, άπαντες θά πρέπει νά τηρούν, τό πρέπον καί   τό δέον.!!  Κι άν τύχει ή νέα ή χρονιά, νά είναι σάν τίς άλλες, τότε δώστε μεγάλη προσοχή, στού λαού τίς πίκρες τίς μεγάλες.!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου