Σελίδες

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

42ος ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Παννεμεατικός Vis > Θύελλας Πετρίου

Σήμερα στό δημοτικό στάδιο Κιάτου διεξάγεται ό 42ος τελικός Κυπέλλου ΕΠΣ Κορινθίας, ένας θεσμός πού ξεκίνησε τό 1971-72. Σέ αύτές τίς ήδη διεξαχθήσες 41 τελικές άναμετρήσεις ό ένας έκ τών δύο φιναλιστ, ό Παννεμεατικός έχει φθάσει στό παρελθόν πέντε φορές σέ τελικό, χωρίς ώστόσο νά καταφέρει νά κατακτήσει τό τρόπαιο! Άντίθετα ή άντίπαλος του, Θύελλα Πετρίου συμμετέχει γιά πρώτη φορά στήν ίστορίαν της σέ τελικό!!
Οί δύο άντίπαλοι διακρίνονται καί στό πρωτάθλημα άφού ό μέν Παννεμεατικός είναι στήν δεύτερη θέση μέ -4 βαθμούς άπό τήν κορυφή, καί διατηρεί τίς έλπίδες του γιά κατάκτηση τής πρώτης θέσης, ένώ ή Θύελλα Πετρίου άπέχει -12 βαθμους άπό τήν κορυφή καί έκ τών πραγμάτων δέν μπορεί νά διεκδικήσει τήν α΄θέση. Άναμφίβολα οί δύο άντίπαλοι πού προέρχονται άπό τόν ίδιο δήμο Νεμέας, άναμένεται νά διεκδικήσουν τό τρόπαιο μέ δυναμικό τρόπο,προκειμένου νά πανηγυρίσουν τήν πρωτη τους φετεινή κατάκτηση. Τό παιχνίδι θά ξεκινήσει στίς 15.00 μ.μ. καί όπως άναμένεται θά τό παρακολουθήσουν πολλοί φόλαθλοι άπό τόν νομό. Εύχή όλων είναι νά διεξαχθεί ένα ώραίο παιχνίδι κι ό καλύτερος ή ό πιό ..τυχερός νά κατακτήσει τό φετεινο τρόπαιο! Καλή τύχη καί στίς δύο όμάδες!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου