Σελίδες

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑσαΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ 2013-2014

Κυπελλούχος ό Παννεμεατικός !!

Ότι δέν κατάφερε ό Παννεμεατικός στίς πέντε προηγούμενες συμμετοχές του στήν διοργάνωση τού Κυπέλλου Κορινθίας, τό πέτυχε στήν φετεινή χρονιά νά στεφθεί Κυπελλούχος 2013-2014. Άντίπαλος του ή συντοπίτησα τού Δήμου Νεμέας Θύελλα Πετρίου,πού συμμετύχε γιά πρώτη φορά στήν ίστορίαν της σέ τελικό τού θεσμού, τήν όποίαν νίκησε στά...πέναλτυ!!!
Ό φετεινός Παννεμεατικός πού ύπ' όψιν κυνηγάει καί τήν πρώτη θέση στό φετεινό πρωτάθλημα, πήρε τό τρόπαιο στά..πέναλτυ, ύστερα άπό 120 άγονα λεπτά άγώνα, όπου οί δύο άντίπαλοι είχαν νά έπιδείξουν μηδαμηνές εύκαιρίες γιά γκόλ. Σύμφωνα μέ άξιόπιστες πληροφορίες ή τυπικά γηπεδούχος Θύελλα Πετρίου είχε ένα δοκάρι σέ σούτ τού Μπόρση (17΄), ένώ ό Παννεμεατικός είχε σπουδαία εύκαιρία στό (89΄) σέ σούτ τού Μυριώτη, πού άπέκρουσε έντυπωσιακά ό τερματοφύλακας Χόντια!! Ή κανονική διάρκεια τών 90΄λεπτών έληξε 0-0, όπως καί ή ήμίωρη παράταση, μέ άποτέλεσμα οί δύο άντίπαλοι νά όδηγηθούν στήν διδικασία τών πέναλτυ. Έκεί ύπερίσχυσε ό Παννεμεατικός 4-3, καί κατέκτησε τό τρόπαιο γιά πρώτη φορά στήν πολύχρονη ίστορίαν του. Διαιτητής τού τελικού ήταν ό Παναγιώτης Κακριδής, ό όποίος έπαιξε στά ίσα τούς δύο άντιπάλους. Συγχαρητήρια καί στίς δύο όμάδες γιά τήν φετεινή πορεία τους σέ Κύπελλο καί πρωτάθλημα!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου