Σελίδες

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - Γ' ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

"Σούπερ" ή Κόρινθος (4-0) τόν Μεσσηνιακό

Παρά τίς δύο βασικές άπουσίες(Σπυρόπουλος-Άρχοντάκης), ή Κόρινθος γιά πρώτη φορά κατάφερε νά πετύχη μέσα στό γήπεδό της μία πολύ σπουδαία νίκη καί μάλιστα μέ τό εύρύ σκόρ (4-0), κάτι πού χαροποίησε ίδιαίτερα τό φίλαθλο κοινό της πού πήγε στό γήπεδο νά παρακολουθήσει τό παιχνίδι. Αύτή ή νίκη έφερε τήν όμάδα τού Θύμιου Γεωργούλη στή έκτη θέση, άλλά δέν παύει νά έφησυχάζει γιά τήν παραμονή στήν κατηγορία.Τά γκόλ γιά τήν Κόρινθο πέτυχαν οί Καφαντάρης( 4',75'),Άμπαδιωτάκης(37'),Διαμαντόπουλος(90'+).Στά ύπόλοιπα μάτς τού όμίλου,είχαμε τήν Έρμιονίδα ν' άφήνει βαθμούς στήν Πάτρα κόντρα στόν Άτρόμητο Άχα'ι'ας (0-0), καί τήν Καλαμάτα νά κερδίζει έκτός τό ΠΦ Πανόπουλο (4-0), καί νά μειώνει τήν διαφορά άπό τήν κορυφή στούς τέσσερις βαθμούς. Νίκη πέτυχε καί ό Παναργειακός στά Σαγέ'ι'κα έπί τού Έθνικού (1-0),παραμένοντας ίσόβαθμος στήν δεύτερη θέση.Στήν Τρίπολη ό Παναρκαδικός έπιβλήθει(1-0) τού Καρα'ι'σκάκη κι αίσιοδοξεί γιά παραμονή στήν κατηγορία. Άπώλειες γιά τόν ΠΑΟ Βάρδας πού παραχώρησε ίσοπαλία (1-1) στόν καταδικασμένο Άρη Αίτωλικού,μέ άποτέλεσμα νά βρίσκεται πλέον σέ κατάσταση κινδύνου ύποβιβασμού. Ή Δόξα Μανωλάδας νίκησε καί στό Μεσολόγγι τήν όμώνυμη όμάδα(1-0), άποκτώντας έτσι μία σημαντική διαφορά άπό τήν έπικίνδυνη ζώνη. Τέλος ό Παναυπλιακός νίκησε έντός έδρας τήν Άχα'ι'κή (2-0). Μετά άπ' αύτά τά άποτελέσματα ή βαθμολογία έχει ώς έξής... ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1.Έρμιονίδα 53 (38-18),  2.Καλαμάτα 49 (38-15),                   3. Παναργειακός 49(39-18), 4.Καρα'ι'σκάκης 44(30-22), 5.Δόξα Μαν/δας 42(31-21), 6. Κόρινθος 34(26-19), 7.Άχα'ι'κή 34(25-21), 8.ΠΑΟ Βάρδας 33(18-16),  9.Παναρκαδικός 33(20-19), 10.Μεσσηνιακός 31(27-29), 11.Άτρόμητος Άχα'ι'ας 30(27-23), 12.Μεσολόγγι 27(30-29), 13.Παναυπλιακός 21(20-32), 14.Άρης Αίτωλικού 12(15-35), 15.Πανόπουλο 11(14-49), 16.Έθνικός Σαγέ'ι'κων 10(12-44). Ή Έπόμενη άγωνιστική πού άκολουθεί (24η): Άχα'ι'κή -Έθνικός Σαγέ'ι'κων, Μεσολόγγι - Κόρινθος, Μεσσηνιακός- Παναρκαδικός, Έρμιονίδα- Πανόπουλο, Δόξα Μαν/δας-Παναυπλιακός, Παναργειακός-ΠΑΟ Βάρδας, Καρα'ι'σκάκης-Άτρόμητος Άχα'ι'ας,  Καλαμάτα - Άρης Αίτωλικού.

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου