Σελίδες

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 22-23 ΜΑΡΤΙΟΥ Γ' ΕΘΝΙΚΗΣ- Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Θέλει άποτέλεσμα ή Κόρινθος

Τήν προσεχή Κυριακή ή Κόρινθος θά δώσει ένα δύσκολο έκτός έδρας μάτς κόντρα στήν άνεβασμένη άγωνιστικά Δόξα Μαγούλας. Τό παιχνίδι είναι σημαντικό γιά τήν όμάδα μας άφού έτσι όπως έχουν έλθει τά άποτελέσματα, ό στόχος είναι ή παραμονή στήν κατηγορία. Ή άντίπαλος τής Κορίνθου είναι στήν 5η θέση τής βαθμολογίας μέ 36β καί θέλει νά έξασφαλίσει τήν παραμονή άπό τά έντός έδρας τουλάχιστον μάτς. Άντίθετα ή Κόρινθος μέ 31β, έκτός έδρας δείχνει κάποιες άδυναμίες μέ άποτέλεσμα νά χάνει βαθμούς. Τό ζητούμενο είναι τί θά κάνουν οί άλλες όμάδες πού βρίσκονται στήν ίδια μοίρα μέ τήν Κόρινθο, ώστε σέ περίπτωση ήττας νά είμαστε στήν ίδια βαθμολογική θέση. Ή Άχα'ι'κή μέ 33β ύποδέχεται τό Μεσολόγγι (26β), μάτς θεωρητικά πού θά τό κερδίσουν οί Άχαιοί. Ένα άλλο σημαντικό παιχνίδι είναι ή άναμέτρηση Πανόπουλο- ΠΑΟ Βάρδας(31β), πού ένδιαφέρει άμεσα τήν όμάδα μας,άφού είμαστε ίσόβαθμοι. Έπίσης, ένα άλλο μάτς είναι Καρα'ι'σκάκης-Μεσσηνιακός πού κι έκεί ύπάρχει ένδιαφέρον άφού ή όμάδα τής Μεσσηνίας έχει τούς ίδιους βαθμους (32β) μέ τήν όμάδα μας. Τέλος ό Παναρκαδικός(30β) παίζει έκτός μέ τήν πρωτοπόρο Έρμιόνη,όπου λογικά θά μείνει στούς ίδιους βαθμούς. Όμως στό ποδόσφαιρο ποτέ δέν λές...ποτέ!! Εύχόμαστε καλή έπιτυχία στήν όμάδα.

Τό ντέρμπι στό Θώδειο κρίνει τόν τίτλο

Τό άπόγευμα τού Σαββάτου έχουμε τό ντέρμπι στό Θώδειο τού Λουτρακίου άνάμεσα στόν πρωτοπόρο ΑΟ Λουτράκι καί τόν δεύτερο Παννεμεατικό. Ένα μάτς πού θά κρίνει σέ μεγάλο βαθμό τόν φετεινό τίτλο τής Α1 κατηγορίας. Ό γηπεδούχος έχει άβαντάζ ότι διατηρεί μία διαφορά άσφαλείας 4 βαθμών άπό τόν άντιπαλόν του, διατηρεί τήν καλύτερη άμυνα τού πρωταθλήματος μέ παθητικό μόλις 10 γκόλ σέ 25 άγωνιστικές,ένώ παράλληλα ύπερτερεί καί σέ νίκες,ίσοπαλίες,ήττες τού άντιπάλου του (21-3-1) έναντι (19-5-1). Τό πρώτο μάτς στήν Νεμέα είχε λήξει ίσόπαλο άνευ τερμάτων (0-0). Ό φιλοξενούμενος Παννεμεατικός θέλει όπωσδήποτε νίκη σέ αύτό τό μάτς ούτως ώστε νά φέρει τήν βαθμολογική διαφορά στόν ένα βαθμό, κι άπό έκεί καί πέρα νά περιμένει τυχόν άσχημο άποτέλεσμα στά υπόλοιπα τέσσερα μάτς. Άναμφίβολα αύτό τό παιχνίδι θά συγκεντρώσει τό μεγάλο ένδιαφέρον τών φιλάθλων τής Κορινθίας.


 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου