Σελίδες

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΠΕΛΟΠΑΣ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Έπιστροφές στό Κιάτο  

Στά παλιά λιμέρια τους έπέστρεψαν ό 25χρονος έπιθετικός Άρης Πράττος (μετά άπό τόν 6μηνο δανεισμό του στόν ΑΟ Λουτράκι), καί ό 28χρονος μεσαοεπιθετικός Βασίλης Μιχαλόπουλος https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866346673417005&set=p.866346673417005&type=1&theater

(πού άγωνιζόταν στόν ΑΟ Ζευγολατιό). Οί δύο ποδοσφαιριστές άναμένεται τώρα νά ένιδχύσουν τήν όμάδα τού Κιάτου στήν προσπάθεια παραμονής στήν κατηγορία. Μέ αύτές τίς...έξ ούρανού προσθήκες, λύνονται τά χέρια τού προπονητή τού Πέλοπα Νίκου Κολιμάδη, πού βάζει πλέον στήν όμάδα δύο πολίτιμα "έργαλεία" καί άναμένεται νά λύσει τό πρόβλημα τού...γκόλ! Στό έν τώ μεταξύ πληροφορίες άναφέρουν ότι ό Πέλοπας θά ένισχυθει καί μέ άλλους παίκτες, προκειμένου μέ τήν νέα χρονιά νά παρουσιασθεί ποιό δυνατός στούς άγώνες τού πρωταθλήματος.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866346673417005&set=p.866346673417005&type=1&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου