Σελίδες

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

ΠΕΡΡΑΣ - ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ

Ό Πέρρας άνέλαβε τούς "Άγίους"

Ένας έμπειρος προπονης ό  Τάσσος Πέρρας είναι τό νέο πρόσωπο στόν πάγκο τών Άγίων Θεοδώρων, ένώ παράλληλα ή διοίκηση προχώρησε...
στήν άπόκτηση τού έμπειρου μέσοεπιθετικού Παναγιώτη Γεώργαρη, ό όποίος έμεινε έλεύθερος άπό τόν ΑΟ Ζευγολατιό! Έτσι ή όμάδα τών Άγ.Θεοδώρων θά έπανέλθει στήν νέα χρονιά πιό ένισχυμένος μέ στόχο τήν κατάκτηση μιάς θέσης στήν α' πεντάδα τού πρωταθλήματος!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου