Σελίδες

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Ο ΟΛΥΜΟΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Παρελθόν άποτελεί τό τεχνικό  δίδυμο Θανλαση Τζαμουράνη-Νίκου Σκλία άπό τόν Όλυμπιακό Λουτρακίου,μετά τά άτυχα φετεινά άποττελέσματα τής όμάδος στό πρωτάθλημα, άλλά καί τήν κάκιστη βαθμολογική του θέση. Ή διοίκηση τής Λουτρακιώτικης όμάδας μετά άπό έκτακτη συνεδρίαση της
άπεφάσησε τήν διακοπή συνεργασίας μέ τό πάραπάνω τεχνικό δίδυμο, καί πλέον βρίσκεται σέ άναζήτηση νέου τενικού έπιτελείου πο'υ θά άναλάβει νά διορθώσει τά κακώς κείμενα τής μέχρι τώρα πορεία τής όμάδος!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου