Σελίδες

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΧΛ/ΔΙΟΥ

http://www.apopsi24.gr/athlitika/item/8416-neos-proedros-ston-atromito-xiliomodioy.html Ή άσχημη βαθμολογική θέση στά μέχρι τώρα διεξαχθέντα παιχνίδια στό πρωτάθλημα τής Α1 κατηγορίας....,
άλλά καί "κάποιοι" άλλοι λόγοι, όδήγησαν τόν Γιώργο Οίκονόμου νά παρετηθεί άπό τό άξίωμα τό άξίωμα τού Προέδρου, έπικαλούμενος έπαγγελματικούς λόγους. Έτσι, νέος πρόεδρος άνέλαβε ό Ήλίας Άποστόλου, πού στό παρελθόν ήταν στόν προεδρικό θώκο, όταν ή όμάδα άγωνιζόταν στήν Δ' Έθνική. Στόχος του είναι ή ένίσχυση μέ μεταγραφές στόν Γενάρη, ούτως ώστε ή ομάδα νά παραμείνει στήν κατηγορία.Παράλληλα ένδέχεται νά άναλάβει ώς νέος τεχνικός καί ό γνωστός Γιώργος Τσουμάνης!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου