Σελίδες

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΒΑΛΑΝΤΗ ΜΠΑΣΙΩΤΗ...

Στό πένθος ό Βαλάντης Μπασιώτης

Τήν περασμένη Κυριακή ή οίκογένεια τού Βαλάντη Μπασιώτη βυθίστηκε στό πένθος καθώς ό  έξοχος έπιθετικός "έχασε" τόν άγαπημένο Πατέρα του.
Ή σελίδα συλληπείται βαθεία τόν ποδοσφαιριστή κι εύχεται νά ζήσει νά τόν θυμάται. Στόν άγωνιστικό τομέα ό Βαλάντης Μπασιώτης έπέστρεψε μετά άπό διάστημα 1 1/2 χρόνο στόν Παννεμεατικό, μέ τού όποίου τή φανέλα θά άγωνίζεται έως τό τέλος τού πρωταθλήματος. Μέχρι σήμερα άγωνιζόταν στόν Άτρόμητο Χιλ/δίου, μέ τόν όποίον πέτυχε 5 τέρματα στό ήδη διεξαγώμενο πρωτάθλημα. Ή προσθήκη τού άξιόλογου έπιθετικού στήν όμάδα τής Νεμέας, τήν ένισχύει σημαντικά, παράλληλα καί μέ τήν προσθήκη τού έπίσης μεσοεπιθετικού Θοδωρή Ζήση.!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου