Σελίδες

Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

"ΔΙΠΛΟ" ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Ο ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Μέ τό δεξί ξεκίνησε τίς άγωνιστικές του ύποχρεώσεις ό ΠΑΣ Κόρινθος, στά πλαίσια τής 13ης άγωνιστικής, όπου έπιβλήθει τού Ήρακλή Ξυλ/στρου 4-1 μέσα στό Ξυλόκαστρο. Ή όμάδα τού Νίκου Πήλιουρα,...
σέ γενικές γραμμές ήταν πολύ καλύτερη τού άντιπάλου της, καί δίκαια κέρδισε τόν άγώνα.Μάλιστα έκανε καί τήν πρώτη έμφανισήν του τό νέο μεταγραφικό άπόκτημα, ό Γιώργος Άγγελής, ό όποίος στούς προηγούμενους μήνες άγωνιζόταν στόν Παννεμεατικό, καί μάλιστα σκόραρε κατά τής παλιάς του όμάδας άφού πέρισυ άγωνιζόταν στούς "πράσινους" τού Ξυλοκάστρου.Τό παιχνίδι ξεκίνησε μέ δυνατούς ρυθμούς καί φάσεις μπροστά στίς δύο έστίες, καί στό 17' ή Κόρινθος είχε ένα δοκάρι σέ πλασέ τού Δελάρδα.Λίγο άργότερα οί φιλοξενούμενοι προηγγήθηκαν 0-1 μέ γκόλ πού πέτυχε ό Δελάρδας άπό έλεγχόμενη θέση όφσά'ι'τ.Στό β' μέρος ό γηπεδούχος χάνει σπάνια εύκαιρία μέ τόν Στρούζα (49') νά ίσοφαρίσει άφού τό σχεδόν έξ έπαφής σούτ άπέκρουσε σωτήρια ό Πανούσης.Στ'ην 'αντεπίθεση ή Κόρινθος έκανε τό 0-2 μέ ένα ώραίο καί παληκαρίσιο γκόλ τού νεαρού Δήμα. Στό 57' ή Κόρινθος πραγματοποιεί τό 0-3 μέ ένα έξοχο γκόλ τού έμπειρου Άγγελή-κρέμασε τόν τερματοφύλακα- έδραιόνοντας μία σπουδαία έκτός έδρας νίκη.Φτάνουμε στό 72' όπου ό δραστήριος Δελάρδας άπό καλή θέση σουτάρει γιά νά άποκρούσει ό νεαρός τερματοφύλακας Θεοδωρόπουλος τού Ξυλοκάστρου, ή μπάλα κτυπά στό όριζόντιο δοκάρι καί στήν έπαναφορά της, ό Γλυκοφρύδης τήν στέλνει στά δίκτυα 0-4! Τέσσερα λεπτά άργότερα (76') ό Ηρακλής μειώνει σέ 1-4, μέ γκόλ πού πέτυχε άπό κοντά ό νεαρός Μπελεσιώτης, σκόρ μέ τό όποίο έληξε ό άγώνας.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ: Καραγκούνης(λ.τ.17' Θεοδωρόπουλος),Κουρούμαλης Γ,Πιέτρι,Μπελεσιώτης,Παναγουλόπουλος,Κουρούμαλης Κ,Καλύβας, Καραβάς, Μήτσης, Παπαδημητρίου, Στρούζας. 
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πανούσης, Αύγέρης, Μαυρέλης Γ,Λέκκας, Εθυμίου, Δήμας, Φραγκάκης (62' Γλυκοφρύδης), Δελάρδας, Άγγελής(76' Δεσπολάρι), Μέντες(46' Μπέλης), Καρβούνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου