Σελίδες

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΤΕΡΜΠΙ Ο ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 1-0 ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ

Στό έξ άναβολής παιχνίδι τής 6ης άγωνιστικής Πανκαμαριακός καί Ήρακλής Ξυλ/στρου διαστάυρωσαν πάλι τίς προσπάθειές τους μέ σκοπό τήν κατάκτηση τών τριών βαθμών. Παρά τόν άσχημο καί πάλι καιρό , ό φίλαθλος κόσμος τού δήμου Ξυλοκάστρου έδωσε τό παρόν στίς έξέδρες τού γηπέδου "Σωτήρης Άγγελόπουλος" μέ προεξέχοντες τόν βουλευτή τού ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Ψυχογιό, τόν δήμαρχο Ήλία Άνδρικόπουλο, τόν πρόεδρο τού Δ.Σ κ. Νιάρρο, καθώς καί τούς άντιδ/ρχους τής δημοτικής άρχής. Όλος ό φίλαθλος κόσμος τού δήμου Ξυλοκάστρου-Εύρωστίνης ήταν έκεί.
Νά σημειωθεί ότι ή διοίκηση τού Πανκαμαριακού πρίν τόν άγώνα βράβευσε μέ πλακέτες τούς πρώην ποδοσφαιριστές τής όμάδος Νίκο Τσιπά καί Γιώργο Καφαντάρη, γιά τίς ύπηρεσίες τους πού προσέφεραν στήν όμάδα τίς προηγούμενες περιόδους!!

Στό άγωνιστικό μέρος οί δύο όμάδες ξεκίνησαν δυνατά τόν άγώνα ρίχνοντας τήν προσοχήν τους, στίς άμυνες τους ώστε νά άποφύγουν τίς όποιεςσυνέπειες γιά τίς έστίες τους. Μέ τό συμπλήρωμα τού ήμιώρου, (30') ό Πανακαμαριακός κέρδισε ένα φάουλ σάν κοντινό κόρνερ, τό όποίο κτυπήθηκε γρήγορα μέ τόν διιτητής τής άναμέτρησης Νεοφυτιάδη νά σφυρίζει τό λάκτισμα τήν ώρα πού ή μπάλα ήταν στόν άέρα, καί είχε ώς άποτέλεσμα οί παίκτες τού Ήρακλή νά σταματήσουν, νομίζοντας ότι ύπάρχει παράβαση, άλλά καί τόν έπιθετικό τού τυπικά γηπεδούχου Πανκαμαριακού Ζήση μέ κεφαλιά έντελώς άφύλακτος νά στέλνει τήν μπάλα στά δίκτυα τού Κουρούμαλη κάνοντας τό 1-0! Οί παίκτες τών "πρασίνων " διαμαρτυρήθηκαν έντονα πρός τόν ρέφερι άλλά καί τόν β' βοηθό Σπηλιώτη, χωρίς όμως άποτέλεσμα... Τό γκόλ μέτρησε καί ό άγώνας συνεχίστηκε. Ή παίκτες τού Ήρακλή άρχισαν νά άνεβάζουν τήν άπόδοσήν τους μέ στόχο τήν ΄ισοφάρηση στήν όποίαν έφτασαν πολύ κοντά στό 40' όταν σούτ τού Καφαντάρη άπό τό ύψος τού πέναλτυ άπέκρουσε σωτήρια ό τερματοφύλακας Πουλακίδας.
Νά σημειωθεί ότι στό 42' ή όμάδα τού Πανκαμαριακού είχε ένα πολύ καλό σούτ τού Πεθαίνου πού έστειλε τήν μπάλα σύριζα άούτ. Στήν έπανάληψη παίχθηκε τό ίδιο σκηνικό, μέ τούς "πράσινους" νά προσπαθούν νά φτάσουν στήν έστία τού Πουλακίδα, άλλά οί άμυντικοί τών γηπεδούχων έδιωχναν κάθε κίνδυνο.Μάλιστα στό 65' ό Ζήσης καί πάλι βρέθηκε στό σημείο τού πέναλτυ καί σούταρε γιά νά άποκρούσει σωτήρια ό Κουρούμαλης! Λίγο άργότερα οί.."φιλοξενούμενοι" έμειναν μέ 10 παίκτες λόγω 2ης κίτρινης-κόκκινης τού Γ. Καφαντάρη!  Όμως στό 75' ό Λεπούρι άπό άριστερά έκανε μία σέντρα-σούτ καί ή μπάλα διέγραψε μία ώραία τροχιά ..γλύφοντας τό άριστερό παράθυρο τής έστίας τού Πουλακίδα!! Στό 82' ήταν ή σειρά τού Πανκαμαριακού νά μείνει μέ δέκα παίκτες λόγω 2ης κίτρινης-κόκκινης τού άμυντικού Μπεκιάρη. Τελικά τό σκόρ παρέμεινε καί ό Πανκαμαριακός πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο φθάνοντας τούς έννέα βαθμούς στό πρωτάθλημα! Άντίθετα ό Ήρακλής έμεινε στούς δέκα βαθμούς!!
Ή διαιτησία τού Νεοφυτιαδη ήταν σχλολαστική μέ άρκετές κίτρινες έκατέροθεν, άλλά σίγουρα στήν φάση τού γκόλ κάτι τού...ξέφυγε!
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ (Χριστοδουλόπουλος)Πουλακίδας,Μπεκιάρης, Τουμπανάκης, Τσάκα, Σκούρας,μΚαραγιάννης, Καρα'ι'νδρος, Πα'ι'πέτης, Σιώζος, Ντοντά'ι', Πεθαίνος. Έπαιξαν έπίσης οί Κλουτσινιώτης, Δεσποτέλης, Μανώλης.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ (Κόλιμάδης) Κουρούμσλης, Μαστρογιανόπουλος, Καφαντάρης Γ, Κακογιάννης, Κουλάκης, Καφαντάρης Μ, Άλούσι, Καλύβας, Πιλιαφάς Άνδ, Παπαδημητρίου. Έπαιξαν επίσης οί Βόσι, Λέπούρι, Τσιπάς Ν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου