Σελίδες

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: "ΣΚΟΝΤΑΨΕ" Η ΠΡΩΤΟΠΡΟΣ, ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟ ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ..

Όπως ήταν άναμενόμενο τό μέγιστο ένδιαφέρον αύτής τής άγωνιστικής έστιαζόταν στό μεγάλο ντέρμπι άνάμεσα στήν Κόρινθο '06 καί τόν ΠΑΣ Κόρινθο, όπου οί δύο άντίπαλοι έξήλθον ίσόπαλοι (1-1). Αύτή ή "γκέλα" είχε ώς άποτέλεσμα ό Ίσθμιακός πού φέτος έκπλήσει τούς πάντες μέ τήν έντός έδρας νίκη του έπί τού Παννεμεατικού (3-1) νά βρεθεί συγκάτοικος στό ρετιρέ τής βαθμολογίας! Σέ άπόσταση άναπνοής- ένα βαθμό λιγότερο- ό Πέλοπας Κιάτου πού...διέσυρε τόν Πανσολυγειακό στό έκτός έδρας παινίδι τους (1-5), καί βλέπει...τίτλο!! Σπουδαίο μάτς έγινε στό Ξυλόκαστρο όπου Ήρακλής Ξυλ/τρου καί Έλλάς Βέλου, μοιράστηκαν γκόλ, έντυπώσεις καί βαθμούς! 
Άναλυτικά τά άποτελέσματα τής 8ης άγωνιστικής, ή βαθμολογία, καί ή έπόμενη άγωνιστική.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κόρινθος '06 - ΠΑΣ Κόρινθος 1-1, Τενεάτης Άθικίων - Όλυμπιακός Άσ 1-0
Άτρόμητος Χιλ/δίου - Πανακαμαριακός 0-3, Θύελλα Πετρίου - Όλυπμιακός Λουτρ. 0-0, 
Άστήρ Δερβενίου - Ήρακλής Λεχαίου 2-0, Πανσολυγειακός - Πέλοπας Κιάτου 1-5,  
Ήρακλής Ξυλ/τρου - Έλλάς Βέλου 3-3, Ίσθμιακός - Παννεμεατικός 3-1.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΈ 8 άγώνες)

1. Κόρινθος '06                     8     19 - 2           20
2.Ίσθμιακός                          8     15 - 3           20
3. Πέλοπας Κιάτου               8    16 - 3            19
4.ΠΑΣ Κόρινθος                  8     17 - 5           16
5.Άσέρας Δερβενίου             8    13 - 7            14
6.Έλλάς Βέλου                     8    14 - 14           13
7.Πανκαμαριακός                8     12 - 9             12
8.Παννεμεατικός                  8     8 - 9              12
9.Ήρακλής Ξυλ/τρου           8    13 - 10            11
10. Όλυμπιακός Λουτρ.       8     7 - 12              8
11. Τενεάτης Άθικίων          8     5 - 14              8
12. Πανσολυγειακός             8     5 - 20              7
13. Ήρακλής Λεχαίου          8     12 - 14            7
14. Όλυμπακός Άσσου         8     11 - 15             6
15.Άτρόμητος Χιλ/δίου       8      5 - 27              3
16. Θύελλα Πετρίου            8      3 - 11              3

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Όλυμπιακός Άσσου - Άστήρ Δερβενίου,  Ήρακλής Ξυλ/τρου - Πανσολυγειακός, 
ΠΑΣ Κόρινθος - Πανκαμαριακός,  Όλυμπιακός Λουτρ. - Ίσθμιακός,
Ήρακλής Λεχαίου  - Κόρνθος '06,  Π΄ρελοπας Κιάτου - Τενεάτης Άθικίων,
Παννεμεατικός - Άτρόμητος Χιλ/δίου,  Έλλάς Βέλου - Θύελλα Πετρίου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου