Σελίδες

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β' ΦΑΣΗ : ΣΤΟΥΣ "16" Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Χθές, Τετάρτη 2/11, πραγματοποιήθηκαν τά έναπομείναντα 4 παιχνίδια, προκειμένου νά συμπληρωθούν οί "16" όμάδες τής γ' φάσης. Ό Ήρακλής Ξυλοκάστρου άντιμετώπησε τόν ΑΟ Μαψού στό γήπεδο τού Σολομού, τόν όποίον κέρδισε άνετα καί πέρασε πανηγυρικά στήν έπόμενη φάση! Ό ΠΑΣ Κόρινθος στό Χιλιομόδι δέν δυσκολεύτηκε άπέναντι στόν Άτρόμητο, τόν όποίον κέρδισε άνετα καί πέρασε στήν έπόμενη φάση......
Στήν έπόμενη φάση προκρίθηκε ό ΠΑΣ Κλένια πού νίκησε άνετα τήν Πρόοδο Άγ. Βασιλείου, όπως καί ό Όλυμπιακός Άσσου πού έπιβλήθει άνετα τού Άστέρα Κόρίνθου. Άναλυτικά τά άποτελέσματα, καί οί 16 όμάδες τής έπόμενης φάσης.
ΑΟ Μαψός - Ήρακλής Ξυλοκάστρου 0-5, Άτρόμητος Χιλ/δίου - ΠΑΣ Κόρινθος 0-5, 
ΠΑΣ Κλένια - Πρόοδος Άγ. Βασιλείου 4-0, καί Όλυμπιακός Άσσου - Άστέρας Κορίνθου 5-1.
Οί "16" όμάδες τής έπόμενης φάσης είναι οί (Α1 κατηγ.) Άστέρας Δερβενίου, Παννεμεατικός, Πανκαμαριακός, Έλλάς Βέλου, Τενεάτης Άθικίων, Κόρινθος '06, ΠΑΣ Κόρινθος, Ήρακλής Ξυλ/τρου, Όλυμπιακός Άσσου, Ίσθμιακός, (Α2 κατηγ.) Δάφνη Έξαμιλίων, ΠΑΟ Κουταλά, ΠΑΣ Κλενια, (Β'κατηγ.) Αίας Κορίνθου, Άγιάννης, Άετός Κρυονερίου.
Ή έπόμενη φάση θά διεξαχθεί κατοπιν νέας κλήρωσης άπό τήν ΕΠΣ Κορινθίας.
*΄Ή φωτογραφία τής άνάρτησης είναι άπό τό σά'ι'τ τού Ήρακλή Ξυλοκάστρου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου