Σελίδες

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ...ΝΤΕΡΜΠΙ Η 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Φθάσαμε αίσίως στό 1/4 τού πρωταθλήματος τής Α1 κατηγορίας καί άπό έδώ καί πέρα άρχίζουν τά..δύσκολα! 'Η 7η άγωνιστική περιέχει σπουδαίες άναμετρήσεις ίκανές ν' άλλάξουν τήν μέχρι τώρα βαθμολογική κατάσταση γενικώς!Άρκετές όμάδες έχουν ένισχύσει άκόμα πιό πολύ τά ρόστερ τους προκειμένου νά βελτιώσουν τίς όποιες "άδυναμίες "τους. Άς δούμε άναλυτικά τά όκτώ μάτς τής άγωνιστικής......

*)Ή πρωτοπόρος Κόρινθος '06 μέ τήν...άσφάλεια τών δύο βαθμών άπό τήν δεύτερη θέση, ύποδέχεται στό ΔΑΚ Κορίνθου τόν Άστέρα Δερβενίου, πού βρίσκεται στήν 5η θέση, καί προέρχεται άπό μία σπουδαία νίκη έπί τού ΠΑΣ Κόρινθος. Άναμφίβολα ή γηπεδούχος είναι τό φαβορί τής άναμέτρησης, άφού διαθέτει πολύ ίσχυρό δυναμικό στό ρόστερ της, άλλά κανείς δέν μπρεί νά παραβλέψει τήν δυναμική τών φιλοξενουμένων γιά ένα θετικό τους άποτέλεσμα.Τό μάτς θά διευθύνει ό διαιτητής Κεφιλής μέ βοηθούς τούς Κωνσταντόπουλο, Τριαντάφυλλο Ν.
*) Στό Βέλο ή γηπεδούχος Έλλάς Βέλου ύποδέχεται τόν γείτονα της Πέλοπα Κιάτου. Σπουδαία άναμετρηση, άφού ή βαθμολογική διαφορά τους είναι μόλις ένας βαθμός ύπέρ τού φιλοξενούμενου, πού βρίσκεται στό 3ο σκαλοπάτι τής βαθμολογίας! Μάτς ντέρμπι όπου καί οί δύο όμάδες έχουν..τύχη γιά τήν νίκη! Τό ντέρμπι θά διευθύνει ό διαιτητής Άστερής Β, μέ βοηθούς τούς Σάννο, Σπηλιώτη.
*) Στήν δυτική Κορινθία καί στό Ξυλόκαστρο δεσπόζει ή άναμέτρηση άνάμεσα στόν γηπεδούχο Πανκαμαριακό πού ύποδέχεται τόν δεύτερο τής βαθμολογίας Ίσθμιακό πού φέτος έκπλήσει μέ τά άποτελέσματα του άν καί νεοφώτιστος στήν κατηγορία. Άναμένεται νά δούμε μία μεγάλη αναμέτρηση, άφού καί οί δύο άντίπαλοι θέλουν τήν νίκη, καθένας γιά τούς δικούς του λόγους.
Τήν σπουδαία αύτή άναμέτρηση θά διευθύνει ό διαιτητής Ρούσσος μέ βοηθούς τούς Εύθυμίου, Βλαχοπάνο.
*) Στήν Νεμέα έχουμε τό τοπικό ντέρμπι άνάμεσα στόν φιλόδοξο φέτος Παννεμεατικό καί τήν Θύελλα Πετρίου. Ή βαθμολογική θέση τών δύο όμάδων είναι μεγάλη, άφού ό γηπεδούχος βρίσκεται μέ 11 β καί ή φιλοξενούμενη μέ...1β!! Παράλληλα ό γηπεδούχος ένισχύθηκε πρόσφατα μέ τόν Γιώργο Παππά δανεικό άπό τόν ΑΟΖ προκειμένου νά καλύψει τήν δεξιά πλευρά του στήν άμυνα. Άναμφίβολα τό μάτς είναι ντέρμπι άφού καί οί δύο όμάδες θέλουν διακαώς τήν νίκη.Τό παιχνίδι θά διευθύνει ό έμπειρος Κακριδής Ί,μέ βοηθούς τούς Μπετσόγλου, Καλαρά.
*) Στόν συνοικισμό Κορίνθου, ό ΠΑΣ Κόρινθος μετά τίς δύο συνεχόμενες ήττες του στό φετεινό πρωτάθλημα, πού είχε ώς συνέπεια νά βρεθεί στήν...4η θέση τής βαθμολογίας, ύπόδέχεται τόν άδύναμο φέτος Άτρόμητο Χιλ/δίου, μέ στόχο μοναδικό τήν νίκη! Παράλληλα ό γηπεδούχος διεύρινε τό ρόστερ του έντάσσοντας τόν 26χρονο έπιθετικό Χρήστο Χίσο πού ήταν έλεύθερος άπό τόν ΠΑΟ Ρούφ, πορκειμένου νά δυναμώσει τήν έπίθεσην της γιά τήν κατάκτηση τού φετεινού τίτλου. Τό μάτς θα διευθύνει ό διαιτητής Ψυχογιός μέ βοηθούς τούς Κούρτη, Κλεπετσάνη.
*) Στό Λουτράκι καί στό ΘΩΔΕΙΟ άναμένεται νά διεξαχθεί ή άναμετρηση άνάμεσα στό γηπεδούχο Όλυμπιακό Λουτρακίου καί τόν φιλοξενούμενο Ήρακλή Ξυλ/τρου. Δύο ίστορικές όμάδες άλλά μέ πολλές άδυναμίες ένθεν κι ένθεν, άφού ή μεταξύ τους διαφορά είναι τρείς βαθμοί ύπέρ τόυ φιλοξενούμενου (6 - 9). Άμφίροπο μάτς όπου ό πιό σοβαρός θά βγεί νικητής!!
Τό παιχνίδι θά διευθύνει ό διαιτητής Σεφέρης μέ βοηθούς τούς Βασιλείου,Τσολάκη Ν.
*) Στό νέο γήπεδο πλέον τού Λεχαίου, ό γηπεδούχος Ήρακλής Λεχαίου ύποδέχεται τόν Τενεάτη Άθικίων. Πολύ δύσκολο μάτς καί γιά τίς δύο όμάδες, πού προέρχονται άπό ήττες, μέ τούς γηπεδούχους όμως νά έχουν μία βαθμολογική διαφορά πέντε βαθμών μετακύν τους.(7 - 2).
Τήν άναμέτρηση θά σφυρίξει ό διαιτητής Κεκερής μέ βοηθούς τούς Τάγκαλη, Παπαγεωργόπουλο.
*) Τέλος στό γήπεδο τού Άσσου ό τοπικός Όλυμπιακός θά ύποδεχθεί τόν Πανσολυγειακό. Ίσοδύναμες καί οί δύο όμάδες άφού μόλις ένας βαθμός τίς χωρίζει μεταξύ τους. Ό γηπεδούχος
προέρχεται άπό ήττα στό Λουτράκι, ένώ ό φιλοξενούμενος άπό τήν δεύτερη έντός έδρας νίκη του. Άναμφίβολά πολύ δύσκολη ή άναμέτρηση, άφού καί οί δύο άντίπαλοι θέλουν τούς βαθμούς τής νίκης! Τήν άναμέτρηση θα διευθύνει ό έμπειρος διαιτητής Ρούτσης μέ βοηθούς τούς Παπανικολάου- καί Πυργάκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου