Σελίδες

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ....!!!

Στά πλαίσια τής 10ης άγωνιστική τού πρωταθλήματος τής Α1 κατηγορίας, οί όμάδες πού βρίσκονται στήν κορυφή προχώρησαν μέ νίκες, κι έτσι δέν άλλαξε τίποτα σέ ότι άφορά τήν κορυφή τής κατηγορίας. Συγκεκριμένα οί δύο πρωτοπόροι Κόρινθος '06 καί Ίσθμιακός νίκησαν άντίστοιχα τούς Όλυμπιακό 'Ασσου καί Έλλάδα Βέλου, ένώ ό..δεύτερος Πέλοπας Κιάτου πέτυχε σπουδαία έκτός έδρας νίκη στό Δερβένι έπί τού Άστέρα πού άγωνίστηκε μέ έλλείψεις..Στά ύπόλοιπα μάτςό ΠΑΣ Κόρινθος νίκησε στό Λέχαιο τόν Ήρακλή καί παραμένει μέ "ζωντανές" τίς έλπίδες του γιά άνοδο.., ή Θύελλα Πετρίου "έσπασε" τό...ρόδι πετυχαίνοντας τήν πρώτη νίκη της στό πρωτάθλημα έπί τού Πανσολυγειακού!!  Ματσάρα στό Ξυλόκαστρο..
όπου ό Πανκαμαριακός άν καί βρέθηκε πίσω στό σκόρ (0-3) στό β' μέρος κατάφερε νά ίσοφαρήσει καί νά πάρει τόν βαθμό!! Έπίσης ό Ήρακλής Ξυλ/τρου πήρε βαθμό ίσοπαλίας στά Άθίκια άπεναντι στόν Τενεάτη, ένώ ίσόπαλο έληξε καί τό μάτς στό Χιλιομόδι άνάμεσα στόν Άτρόμητο καί τόν Όλυμπιακό Λουτρακίου. Άς δούμε άναλυτικά τά άποτελέσματα, τήν βαθμολογία καί τήν έπόμενη άγωνιστική!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Πανκαμαριακός - Παννεμεατικός 3-3, Ίσθμιακός- Έλλάς Βέλου 1-0,
Κόρινθος '06 - Όλυμπιακός Άσσου 2-0,  Τενεάτης Αθικίων - Ήρακλής Ξυλ/τρου 1-1, 
Άτρόμητος Χιλ/δίου - Όλυμπιακός Λουτ/κιου 1-1, Θύελλα Πετρίου- Πανσολυγειακός 1-0,
Ήρακλής Λεχαίου - ΠΑΣ Κόρινθος 0-1, Άστήρ Δεβενίου - Πέλοπας Κιάτου 1-3.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σέ 10 άγώνες)

1.Κόρινθος '06                    26      8   2   0       25 - 2
2.Ίσμιακός                          26      8   2   0       20 - 4
3.Πέλοπας Κιάτου             25       8   1   1      20 - 4
4.ΠΑΣ Κορινθος                22       7   1   3      20 - 5 
5.Έλλάς Βέλου                   16      5   1   4      16 - 15
6.Ήρακλής Ξυλ/τρου         15      4   3   3      17 - 11
7.Άστήρ Δερβενίου            15      4   3   3      19 - 16
8. Πανκαμαριακός             13      4   1   5      15 - 14
9.Παννεμεατικός                13      3   4   3      12 - 14
10.Όλυμπιακός Λουτρ.       9       1   6   3       8  - 17
11.Τενεάτης Άθικίων          9       2   3   5       6  - 16
12.Όλυμπιακός Άσσου       7       2   1   7       16 - 21
13.Πανσολυγειακός            7       2   1   7        5  - 24
14.Ήρακλής Λεχαίου         7       2   1   7       12 - 19
15. Άτρόμητος Χιλ/δίου    7       2   1   7        8  - 29
16.Θύλελλα Πετρίου         6       1   3   6        5  - 13

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Όλυμπιακός Λουτρακίου - Πανκαμαριακός,  Πανσολυγειακός - Ίσμιακός, 
Πέλοπας Κιάτου - Κόρινθος '06,  Θύελλα Πετρίου - Τενεάτης Άθικίων,
ΠΑΣ Κόρινθος - Παννεμεατικός, Έλλάς Βέλου - Άτρόμητος Χιλ/δίου,
Όλυμπιακός Άσσου - Ήρακλής Λεχαίου,  Ήρακλής Ξυλ/τρου - Άστήρ Δερβενίου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου