Σελίδες

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

ΤΟ ΕΜΕΤΙΚΟ ΠΑΝΩ ΜΑΣ ΕΞΕΘΕΣΕ ΩΣ ΧΩΡΑ!!

Χθές βράδυ Κυριακής κάθησα νά παρακολουθήσω τόν άγώνα τής Έθνικής όμάδας μας κόντρα στήν Βοζνί- Έρζεγοβίνη στά πλαίσια τών προκριματικών άγώνων γιά τό Παγκόσμιο Κύπελλο, άγώνας πού έγινε στό γήπεδο < Γ.Καρα'ι'σκάκης >. Τό παρών έδωσαν πολλοί Έλληνες φίλαθλοι μέ προεξέχοντα τόν σημερινό πρωθυπουργό Άλέξη Τσίπρα, καί έπιτελείς τής ΕΠΟ, άλλά καί τού Έλληνικού ποδοσφαίρου. Παρόντες ήσαν καί Βόσνιοι φίλαθλοι. Έκείνο πού είδα εύχάριστα ήταν πλήθος νεαρών παιδιών μέ χρώματα τής Έθνικής μας!! Δυστηχώς γιά έμάς ώς χώρα τού Πολιτισμού καί τού άθλητισμού,  τά έλληνικά ΜΜΕ έδωσαν τό ένδιαφέρον τους στά άσχημα γεγονότα πού συνέβησαν πρίν τόν άγώνα έξωθεν τού γηπέδου, άλλά καί έντός αύτού. Χθές άλλά καί σήμερα είδα καί διάβασα άπό τούς λεγόμενους δημοσιογράφους-φιλάθλους,....
όπου καί χρησιμοποιώ τό γνωστό γνωμικό < Οία κεφαλή έγκέφαλον ούκ έχει..> άπό τούς μύθους τού Αίσώπου,γιά εκείνον 'η έκείνους πού άνάρτησαν τό έμετικό πανώ καί μάς έξέθεσαν ώς χώρα σέ παγκόσμιο έπίπεδο.Άντί να παινέψουμε την ομάδα που έφτυσε αίμα για να γυρίσει το παιχνίδι απέναντι σε έναν πολύ καλύτερο αντίπαλο, αντί να πούμε μπράβο σε αυτούς τους 20.000 που πήγαν στο γήπεδο για να βοηθήσουν την Εθνική, αντί να παραδεχτούμε τους δύο πρώην εχθρούς που έγιναν φίλοι για το καλό της ομάδας, κάναμε πρώτο θέμα το πανί που σήκωσε ένας «θερμοκέφαλος»… Το κακό είναι πως η ίδια τακτική ακολουθείται παντού. Παντού θάβουμε το καλό για το κακό...??
 Τό εμετικό πανό που «ανέβηκε» στην ελληνική κερκίδα, έχει προκαλέσει την οργή των Βόσνιων.
Τα ΜΜΕ της χώρας εξαπολύουν «πυρά» κατλα της αναφοράς στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα!

Το πανό έγραφε στα σέρβικα: «Noz, zica, Srebrenica» («Μαχαίρι, σύρμα, Σρεμπρενίτσα») και αναφέρεται στο έγκλημα πολέμου στην ομώνυμη πόλη, τον Ιούλιο του 1995, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, στην πρώην ενωμένη Γιουγκοσλαβία, όπου σφαγιάστηκαν 8.000 Βόσνιοι μουσουλμάνοι.
Το άθλιο πανό «κατέβηκε», αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει, καθώς στιγματίστηκε η εξαιρετική εικόνα της ελληνικής εξέδρας. Η βαλκανική χώρα, μέσω tweets ζητεί την παρέμβαση της UEFA!!!
Ή ίδια τακτική άκολουθείται καί στά γήπεδα γιά άγώνες πρωταθλημάτων καί κυπέλλων όπου οί....άνεγκέφαλοι κάνουν <γής μαδιάμ> τά γήπεδα μας μέ καπνογόνα, έκτοξευσεις, συμπλοκές, ύβρεις καί βρωμολοχίες,χωρίς κανένα σεβασμό άπέναντι στόν ύγειή φίλαθλο καί γονιό,πού θέλει νά πάει στό γήπεδο, άλλά φοβάται γιά τά έπακόλουθα έντός καί έκτός γηπέδου.
Κί έχεις τούς μεγαλοπροέδρους τών όμάδων μας νά..άπλολαμβάνουν αύτές τίς άσχημες καταστάσεις, κι όταν άπειλούνται άπό τήν Πολητεία γιά GRETIX τών έλληνικών όμάδων, νά προβάλουν σωρό δικαιολογίες γιά "δήθεν" άδικίες τους, ένώ ό..."δικός" τους Τύπος καταγράφει σωρό δημοσιεύματα όπαδισμού καί άναφορές περί..."πολέμων" κ.λ.π. Κάνω λάθος...? <Ού γάρ πείσεις, ούδ' 'ην πείσεις..> πού σημαίνει ότι ..<δέν θά κατωρθωσεις νά μέ πείσεις ν' άλλάξω γνώμη, έστω κι άν ήθελες νά μέ πείσεις ότι έχεις δίκιο..>.Διαβάστε τίς όπαδικές έφημερίδες καί..άπαντήστε μου μέ τό χέρι στήν καρδιά.!!
Κι έδώ θά χρησιμοποιήσω ένα σπουδαίο ποιήμα τού Ξυλοκαστρίτη ποιητή Τάκη Μιχόπουλου...< Οί πειναλέοι καί ξυπολιάδες τής γερμανικής κατοχής,καλοντιμένοι καί χορτασμένοι, έδωσαν καρπούς ήμιμαλάκια(θύματα καί βαριάς τηλελοίμωξης).
Τά ήμιμαλάκια έξελίσουν τώρα μαλάκια. Δέν θά ζώ νά κλάψω καί νά γελάσω μέ τά μαλάκια τών μαλακίων>...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου