Σελίδες

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ Ο ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ

Τό παιχνίδι στό γήπεδο τού Ξυλοκάστρου άνάμεσα στόν Πανκαμαριακό καί τό Σπαθοβούνι ήταν κρίσημο καί γιά τίς δύο όμάδες, πού ήθελαν ή κάθε μία γιά λογαριασμόν της τήν νίκη καί τούς τρείς βαθμούς.
Τελικά ή...τύχη "χαμογέλασε" στούς γηπεδούχους πού κατάφεραν άπό ένα άμυντικό λάθος τών φιλοξενουμένων νά πάρουν ένα σπουδαίο τρίποντο καί νά νοιώθουν άσφαλείς γιά τήν συνέχεια τού πρωταθλήματος. Άντίθετα οί φιλοξενούμενοι τού ΑΟ Σπαθοβουνίου έμειναν μέ τήν πίκρα τής ήττας τους κάτι πού θεωρητικά δέν άξιζαν.Τό μάτς ξεκίνησε μέ όρεξάτους τούς γηπεδούχους νά έπισκέπτονται τήν έστία τού Καρατζάογλου, χωρίς ώστόσο νά φτάνουν στήν εύτυχή κατάληξη τής έπιτυχίας τού γκόλ.Άντίθετα οί φιλοξενούμενοι τού Γιώργου Οίκονόμου,  έβγαιναν στή έπίθεση μέ άντεπιθέσεις μέ στόχο νά πετύχουν νά πάρουν προβάδισμα στό σκόρ. Τελικά τό σκόρ άνοιξε γιά τούς γηπεδούχους στό 43' όταν ό Τιάγκο άπό δεξιά πραγματοποίησε ένα διαγώνιο σούτ, μέ τόν Καρατζάογλου νά άποκρούει άσθενώς καί τόν Ένο άπό κοντά νά στέλνει τήν μπάλα στά δίκτυα 1-0. Δύο λεπτά άργότερα τό Σπαθοβούνι κέρδισε ένα φάουλ έξω άπό τήν περιοχή τών γηπεδούχων καί λίγο πλάγια άριστερά, τό όποίο κτύπησε έπιτυχώς ό Σπύρος Γεώργαρης γιά νά στήλει τήν μπάλα στά δίκτυα τού Φρατζή πού άπέκρουσε άσθενώς 1-1. Στήν έπανάληψη οί φιλοξενούμενοι έγινάν περισσότερο άπειλητικοί, καί στό 60' κέρδισαν νέο φάουλ έξω από τήν περιοχή πού κτύπησε άριστοτεχνικά πάλι ό Σπ. Γεώργαρης, γιά νά βρεί ή μπάλα τό δεξί δοκάρι τής έστίας τού Φρατζή καί νά άπεκρουσθεί στή συνέχεια άπό τούς άμυντικούς τού Πανκαμαριακού.Στό 72' γίνεται μία προωθημένη μπαλιά άπό δεξιά όπου ό δαιμόνιος Ντοντά'ι' ξεφεύγει άπό τόν Σενή μπαίνει στήν περιοχή προσποιείται γιά σούτ, ξεγελά τόν τερματοφύλακα καί άνενόχλητα στέλνει τήν μπάλα στά δίκτυα κάνοντας τό 2-1 γιά τήν όμάδα του! Τρία λεπτά πρίν άπό τό τέλος τής κανονικής διάρκειας τού άγώνα οί γηπεδούχοι μένουν μέ δέκα παίκτες λόγω άποβολής τού Παπαδημητρίου(2η κ'ιτρινη), ένώ ένα λεπτό άργότερα τήν ίδια τύχη είχε καί ό Σενής(84') πού έφυγε άπό τόν άγώνα.Οί διάφοροι τραυματισμοί τών παικτών τών γηπεδούχων έκαναν τόν διαιτητή κ. Φρατζή νά κρατήσει 8λεπτη καθυστέρηση, χωρίς τελικά νά άλλάξει τό τελικό άποτέλεσμα.             ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ:Φρατζής, Καραγιάννης, Καφαντάρης, Δεσποτέλης, Τακουμάκης, Χρόνης,Ντε Λούκας(82' Σωτηρόπουλος), Τιάγκο, Τσιπάς(68' Παπαδημητρίου), Ντοντά'ι', Ένο(46' Τουμπανάκης)
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ: Καρατζάογλου, Γεώργαρης Χ, Παπα'ι'ωάννου, Μαγγίνας (55'Άργυρόπουλος),Σα'ι'σανάςΠ,Γεώργαρης Ι, Μπεξής, Σενής, Γεώργαρης Σπ (70'Μήτρου), Λέπετζης, Σα'ι'σανάς Ν,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου