Σελίδες

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ: ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ...ΝΙΚΗ !!

Ένα παιχνίδι πού λογικά έπρεπενά έχει λήξει μέ νίκη ύπέρ τού Πανκαμαριακού μέ τήν Έλλάς Βέλου στό γήπεδο τού Ξυλοκάστρου, τελικά έληξε ίσόπαλο 1-1.
Παρουσία 100 καί πλέον Θεατών τό μάτς τής 23ης άγωνιστικής είχε ένδιαφέρον, άφού καί δύο όμάδες ήθελαν τό τρίποντο. Φυσικά οί γηπεδούχοι ήθελαν τήν νίκη προκειμένου νά άπομακρυνθούν περισσότερο άπό τήν έπικίνδυνη ζώνη. Τό πρώτο 45λεπτο τό παιχνίδι ήταν μοιρασμένο στίς λιγοστές φάσεις μπροστά στίς δύο έστίες. Ό γηπεδούχος μέ άρκετές άπουσίες, έδειξε τίς διαθέσεις του, άπέναντι στήν πληρέστερη Έλλάδα Βέλου, όπου δέν ύπήρξαν κλασσικές φάσεις γιά γκόλ. Στό β' μέρος τής άναμέτρησης ό Πανκαμαριακός μέ μία άλλαγή στήν έπίθεση ( Ένο άντί Τσιπά) έδωσε πιό γρήγορο ρυθμό στό παιχνίδι, καί κατάφερε στό 48' νά προηγηθεί στό σκόρ μέ ένα ώραίο σέ έκτέλεση γκόλ τού Ντοντά'ι'(σούτ συρτό στήν γωνία τού έμβρόντητου Κουρούμαλη) 1-0!! Δύο-τρία λεπτά άργότερα (51') ό Χρόνης ξέφυγε άπό τούς άμυντικούς, μπήκε στήν περιοχή, όπου καί άνετράπει άπό τόν τερματοφύλακα Κουρούμαλη. Πέναλτυ άναμφισβήτητο, καί άντί...κόκκινης κάρτας, είδε τήν κίτρινη τού ρέφερυ Νεοφυτιάδη! Τελικά τήν έσχάτη τών ποινών κτύπησε ό Τιάγκο, ό Κουρούμαλης άπέκρουσε, ή μπάλα ξανά στόν Τιάγκο πού μέ δυνατό σούτ έστειλε τήν μπάλα στό όριζόντιο δοκάρι καί..άουτ, χάνοντάς τήν εύκαιρία νά διπλασιάσει τά τέρματα τής όμάδας του. Ή φιλοξενούμενη όμάδα τού Βέλου άναθάρησε καί στό 60' κατάφερε νά φτάσει στήν ίσοφάρηση μέ ένα έκπηκτικό άπ' εύθείας κτύπημα φάουλ έμπειρου Κλαδάκη 1-1, σκόρ μέ τό όποίο τελείωσε τό μάτς. Μέτρια ή διαιτησία τού έμπειρου Νεοφυτιάδη πού "άδίκησε" έμέσως πλήν σαφώς τούς γηπεδούχους.
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ: Ποντικός, Καραγιάννης, Καφαντάρης, Δεσποτέλης,Τακουμάκης, Ντίας, Παπαδημητρίου, Τιάγκο, Τσιπάς(46' Ένο), Ντοντά'ι', Χρόνης.
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ:Κουρούμαλης, Πολυδωρόπουλος, Τάλιος Β, Σαββίδης,Γιακούμπι, Μαρτίνος, Δελής (75' Σούλι) Άτάρι (80'Βασιλειάδης), Κλαδάκης, Λέντερης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου