Σελίδες

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ: "ΕΚΛΕΚΤΟΣ" Ο ΔΟΥΒΙΚΑΣ

Είναι πλέον γεγονός ότι ό Γιάννης Δουβίκας είναι ό νέος τεχνικός τού ΑΟ Ζευγολατιό,
πού άναλαμβάνει τήν σκιτάλη τού πάγκου τών "κυανούν" προκειμένου νά τούς όδηγήσει στήν κατάκτηση τής πρώτης θέσης καί τού τίτλου στήν Α1 κατηγορία. Ό Άργείτης τεχνικός ήλθε σέ συμφωνία μέ τήν διοίκηση τής όμάδος καί πλέον άναλαμβάνει έπίσημα τά καθήκοντά του άπό τήν Πέμπτη (5/2) όπου καί θά παρουσιασθεί έπίσημα στούς παίκτες τής όμάδος. Ή έπιλογή τού έμπειρου Γιάννη Δουβίκα όπως άντιλαμβανόμεθα είναι ένα μεγάλο στοίχημα γιά τήν όμάδα τού ΑΟΖ πού έπιθυμεί νά τερματήσει στήν πρώτη θέση τής βαθμολογίας, προκειμένου νά όδηγηθεί στά παιχνίδια μπαράζ γιά άνοδο στήν Γ' Έθνική κατηγορία. Σημειωτέον ότι ό κ. Δουβίκας ήταν πρίν λίγους μήνες στόν πάγκο τού ΠΑΣ Κόρινθος όπου κι άπεχώρισε λόγω οίκονομικών προβλημάτων τής όμάδος πρός τούς παίκτες. Ή στήλη τού εύχεται κάθε έπιτυχία στό έργο του!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου