Σελίδες

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ: Παρεχωρήθει ό Κρισάφι..

Άπο τό πρωί΄τής Δευτέρας (2/2) ό έπιθετικός ποδοσφαιριστής τού Άστέρα Δερβενίου άποτελεί παρελθόν άπό τήν όμάδα.
Σύμφωνα μέ άξιόπιστες πηγές, ό 29χρονος ποδοσφαιριστής τό βράδυ τής περασμένης Κυριακή συναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο τού Άστέρα Δεβενίου, όπου καί τού ζήτησε νά τόν άφήσει έλεύθερο διότι προέκυψε όμάδα Α1 κατηγορίας άπό άλλο νομό τής Πελοπ/νήσου καί συγκεκριμένα τήν Σπάρτη, πού τόν ήθελε ώς μεταγραφή! Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες μας ό πρόεδρος τής όμάδας τού Δερβενίου κ. Κατούφας έπειδή συνέτρεχαν λόγοι οίκογενειακοί,(διαμένει συγγενικό του πρόσωπο έκεί) δέχθηκε νά τόν παραχωρήσει στήν έν λόγω όμάδα πού είναι ό...Άστέρας Βλαχιώτη πού άγωνίζεται στήν Α1 κατηγορία τής ΕΠΣ Λακωνίας. Έτσι ό ποδοσφαιριστής μετέβει στήν Σπάρτη,γιά νά όλοκληρώσει τήν νέα μεταγραφήν του. Νά σημειωθεί ότι τό προηγούμενο καλοκαίρι, ό Άστέρας Δερβενίου τόν άπέκτησε ώς έλεύθερο άπό τόν Ήρακλή Ξυλ/στρου.! Ό 29χρονος έπιθετικός ήταν τό"βαρύ" όπλο τής έπίθεσης τού Άστέρα Δερβενίου άφού ώς πρώτος σκόρερ τής όμάδος είχε πετύχει μέχρι προχθές 10 τέρματα καί ήταν στήν α' θέση τού πίνακα τών σκόρερς τής Α1 κατηγορίας Κορινθίας!! Έπίσης άξίζει νά έπισημάνω ότι ό Κλόντι Κρισάφι διέμενε στήν Κορινθία καί στό Ξυλόκαστρο έπί όκτώ συνεχή χρόνια έχοντας άναδειχθεί τέσσερις φορές 1ος σκόρερ (τρείς στήν Α1,καί μία στήν Α2 κατηγορία)!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου