Σελίδες

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ!!

Ώς φαίνεται έστω καί κάπως άργά, είχαμε τήν παραίτηση τού μέχρι πρότεινος προπονητή τού Ήρακλή Ξυλοκάστρου, Θοδωρή Κολοβού, ό όποίος παραιτήθει άπό τά καθήκοντά του,
καί πλέον ή όμάδα πορεύεται μέ τόν παραμένοντα πρόεδρο . Μποτώνη νά έκτελεί καί χρέη προπονητή, άφού έχει καί...δίπλωμα!!! Φυσικά μέχρι τό τέλος τού πρωταθλήματος άπομένουν άλλες δέκα άγωνιστικές, όπου καί θά "τελειώσει" τό μαρτύριο τής όμάδος, ή όποία θά ύποβιβασθεί στήν Α2 κατηγορία. Κρίμα γιά τόν σύλλογο τών "πρασίνων " τού Ξυλοκάστρου, πού δέν τούς άξιζε μία τέτοια τύχη...Είναι <ήλίου φαηνότερον> ότι ΔΕΝ άξιζε στόν ίστορικό ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ νά έχει τέτοια διοίκηση!! Όμως, όλα έχουν ένα τέλος καί ή όμάδα θά άπαλλαγεί άπό τό "μνημόνιο" τής συμφοράς  τού κ. Μποτώνη καί έλπίζουμε ότι θά ξαναβρεί τήν χαμένη αίγλη της. Ύπομονή λοιπόν..καί τά καλύτερα έρχονται!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου