Σελίδες

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Έπικεφαλής ό Παννεμεατικός

Γιά δεύτερη συνεχόμενη έβδομάδα ή όμάδα τού Παννεμεατικού συνεχίζει νά όδηγεί τήν κούρσα τού φετεινού πρωταθλήματος μετά τήν όλοκλήρωση τής έβδομης άγωνιστικής,έπιβληθείς τού Όλυμπιακού Λουτρακίου (2-0)! Στήν δεύτερη θέση ό Α.Ο.Λουτράκι πού νίκησε έντός έδρας τήν Θύελλα Πετρίου (2-0). Στά ύπόλοιπα παιχνίδια νίκες πέτυχαν στίς έδρες τους , ό Πέλοπας Κιάτου έπί τού Σπαθοβουνίου (3-1),ό Ήρακλής Ξυλοκάστρου έπί τού Πανκαμαριακού (2-0),ό Άτρόμητος Χιλιομ.έπί τού Πανσολυγειακού (2-0),ένώ στό γήπεδο Βέλου ή τοπική Έλλάδα Β.ήττήθει (0-1) άπό τόν Άστέρα Δερβενίου! Τέλος ίσόπαλο (2-2) έληξε τό μάτς Κύψελου-Άναγέννησης Κιάτου. Νά σημειωθεί ότι οί Άγ.Θεόδοροι πήραν ένα ξεκούραστο τρίποντο (3-0) άνευ άγώνα μέ τόν Σαρωνικό!!
                                                                                                                                                                    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σέ 7 άγώνες )                                   ΈΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1. Παννεμεατικός  21 (15-1)                              Έλλας Βέλου  -  Κύψελος
2. Α.Ο.Λουτράκι   19 (14-1)
3.Θύελλα Πετρίου 15 (14-10)                            Άστέρας Δερβ.-Άτρόμητος Χιλιομ.
4.Πέλοπας Κιάτου 14 (15-7)
5.Άστέρας Δερβεν.13 (7-3)                                Άναγέννηση Κ.-Α.Ο.Λουτράκι
6.Άγ.Θεόδοροι       13 (7-4)
7.Ήρακλής Ξυλ.     12(14-7)                              Πανσολυγειακός-Σαρωνικός
8.Όλυμπιακός Λ.   12 (12-9)
9.Έλλάς Βέλου       10(11-10)                            Πανκαμαριακός-Παννεμεατικός
10.Άτρόμητος Χιλ. 10 (6-9)
11.Πανκαμαριακός  7  (12-12)                           Άγ.Θεόδοροι   -  Σπαθοβούνι
12.Άναγέννηση Κ.   7 (10-12)
13.Κύψελος             7 (9-11)                              Όλυμπιακός Λ.- Πέλοπας Κιάτου
14.Σπαθοβούνι         3 (5-17)
15.Πανσολυγειακός  0 (1-16)                             Θύελλα Πετρίου - Ήρακλής Ξυλοκ.
16.Σαρωνικός           -6 (0-21)

  Άύστηρές τιμωρίες σέ Όλυμπιακό Λουτρακίου

Οί τιμωρίες στόν Όλυμπιακό Λουτρακίου είχαν συνέχεια μετά τούς Κολιάκο-Βαραβέρη άφού ή Ένωση Κορινθίας βάσει τού Φ.Α τιμώρησε τό σωματείο (έδρα) μέ 4 άγωνιστικές!! καί 800 εύρώ πρόστιμο!! καθώς καί τόν παράγοντα τής όμάδας Άναστάσιο Νάνη μέ 3 χρόνια(!!!!) έκτός άγωνιστικών χώρων καί πρόστιμο έπίσης 800 εύρώ! Σύμφωνα μέ άξιόπιστες πληροφορίες ή διοίκηση τού Όλυμπιακού θά προσφήγει στή δευτεροβάθμια έπιτροπή τής ΕΠΟ έκπροσωπούμενη άπό τόν γνωστό Νομικό κ.Πέτρο Κα΄ι΄μακάμη προκειμένου νά βρεί τό δίκιο της.

Σούπερ ντέρμπι στό Ξυλόκαστρο

Ή άναμέτρηση Ήρακλή Ξυλοκάστρου-Πανκαμαριακού γιά τήν 7η άγωνιστική άποτέλεσε διαφήμηση γιά τό Κορινθιακό ποδόσφαιρο άφού ώς τοπικό ντέρμπι συγκέντρωσε τό ένδιαφέρον 500 καί πλέον φιλάθλων τού Δυτικού διαμερίσματος τού νομού μας.Μάλιστα τό πιό άξιοσημείοτο γεγονός ήταν, ή παρουσία τού ώραίου φύλλου πού έκλεψε έκτός των πρωταγωνιστών τού γηπέδου, τίς έντυπώσεις!!! Στόν άγωνιστικό τομέα τής άναμέτρησης, οί δύο άντίπαλες όμάδες προσπάθησαν καί έδωσαν ότι καλύτερο μπορούσαν, προκειμένου νά πετύχουν τόν στόχο τους(νίκη) καί παράλληλα νά εύχαριστήσουν τό φίλαθλο κοινό πού προσήλθε νά τούς παρακολουθήσει καί πιστεύω ότι τό κατάφεραν!! Τήν νίκη κατέκτησε ό Ήρακλής μέ σκόρ 2-0, μέ γκόλ πού πέτυχαν οί Κριτσάφι(5΄),καί Δεδάκης(20΄),χωρίς ώστόσο νά διακριθεί ίδιαίτερα. Άντίθετα ό Πανκαμαριακός είχε καλύτερη παρουσία ώς όμάδα, άλλά δίχως άποτελεσματικότητα στήν τελική προσπάθεια! Ή διαιτησία τού Ρούτση ήταν σέ μέτρια έπίπεδα άφού δέν άπέφυγε τά λάθη έστω κι άν δέν ήταν καθοριστικά γιά τήν έκβαση τού άγώνα! Συγχαρητήρια καί στίς δύο όμάδες γιά τήν άγωνιστική τους παρουσία!!!!!! Έπίσης, πολλά μπράβο στό φίλαθλο κοινό πού προσήλθε νά τίς παρακολουθήσει!!!!!!!!

                                                                                                                                                                Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου