Σελίδες

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

ΒΟΛΕΊ΄ ΛΙΝΓΚ - ΠΑΜΒΟΧΑΊ΄ΚΟΣ

Καζάζης Στέλιος ό νέος προπονητής

Γιά μία άκόμη φορά δικαιονόμεθα στίς έγκριτες είδήσεις τού blog panikos-news,καί σίγουρα τό γεγονός αύτό κάνει πιό ύπεύθυνους στήν άνάρτηση είδήσεων. Χθές είχαμε άναφέρει ότι στούς διαδόχους τού Ζαλμά ήταν καί τό όνομα τού Στέλιου Καζάζη καί δέν πέρασαν ούτε 24ώρες γιά νά δικαιοθούμε!!
Πάμε στό θέμα(ψητό πού λέμε στήν..πιάτσα), ό νέος τεχνικός τού Παμβοχαί΄κού είναι πλέον ό Στέλιος Καζάζης πού παραιτήθηκε άπό τόν πάγκο τού ΠΑΟΚ γιά προσωπικούς λόγους(ήταν μακριά άπό τήν οίκογένεια του),καί ήθελε μία όμάδα κοντά στήν Άθήνα.Ό Παμβοχαί΄κός ήταν ότι καλύτερο άφού πληρούσε τίς προύποθέσειςκαί ώς όμάδα καί ώς τόπος.Ό νέος προπονητής τών "κυανοκιτρίνων" τού Βραχατίου άπό σήμερα τό άπόγευμα άναλαμβάνει τά ήνία τής όμάδας μέ στόχο νά έπιστρέψει ή όμάδα στίς νίκες καί θά ξεφύγει πλέον άπό τήν προτελευταία θέση πού σήμερα βρίσκεται.Φυσικά μπροστά του έχει μία δύσκολη άποστολή ό νέος τεχνικός τού Παμβοχαί΄κού ίδιαίτερα στόν άγωνιστικό τομέα πού έχει να΄κάνει μέ τήν άμυνα(μπλοκ),καί τήν έπίθεση όπου τά στατιστικά δείχνουν..άρνητικά!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου