Σελίδες

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Όφειλές διακαιολογητικών 23 Σωματείων

Σύμφωνα μέ άνακοίνωση τής Γεν.Γραμ.΄Αθλητισμού πού κοινοποιήθηκε στήν Ε.Π.Σ.Κορινθίας 23 σωματεία τού δυναμικού της, όφείλουν νά στείλουν τά δικαιολογητικά τους γιά τήν διατήρηση τής άθλητικής τούς άναγνώρισης! Σύμφωνα μέ τόν συγκεκριμένο κατάλογο οί όμάδες πού όφείλουν αύτά τά δικαιολογητικά είναι: ΑΣ Αγ.Θεόδωροι, ΠΑΣ Έλλάς Βέλου,Θύελλα Πετρίου, Πανκαμαριακός, Ήρακλής Λεχαιου, Άετός Άγγελοκάστρου, Θύελλα Κ.Διμ, Τενεάτης Άθικίων, Νέοι Στιμάγκας,  Άρης Κορίνθου, Άρης Βοχαί΄κού, Α.Ο.Μαψός,Άστέρας Κορίνθου,Δάφνη Πουλίτσας,Κεραυνός Μ.Β, Θύελλα Λεοντίου, Φωκάς Αρχ.Κλεωών, Άγιάννης, ΠΑΟ Κουταλάς, Άλπατρος Κόρφου, Γ.Α.Σ.Παμβοχαί΄κός, Άστέρας Στεφανίου. Οί άναφερόμενες όμάδες θά πρέπει τάχιστα νά έπισκεφθούν τήν Ένωση Κορινθίας προκειμένου νά τακτοποιήσουν τίς έκρεμότητες τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου