Σελίδες

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ 1-0

Τό άποτέλεσμα μετράει

Σέ κάθε άγώνα έκείνο πού μετράει είναι τό τελικό άποτέλεσμα,καί αυτό ήταν τό ζητούμενο γιά τήν όμάδα τού Πανκαμαριακού στό ντέρμπι μέ τόν πρωτοπόρο Παννεμεατικό. Έτσι λοιπόν οί γηπεδούχοι μετά άπό δύο άγωνιστικές έπανήλθαν στίς νίκες άπέναντι σέ έναν δυνατό άλλά καί φιλόδοξο άντίπαλο όπως είναι ό Παννεμεατικός,καί τόν όποίον κατάφεραν νά νικήσουν (1-0) μετά άπό ένα συγκλονιστικό άγώνα! Στό α΄45λεπτο οί γηπεδούχοι ήταν οί πρωταγωνιστές άφού δημιούργησαν τέσσερις σημαντικές εύκαιρίες να προηγηθούν στό σκόρ, άλλά έπεσαν πάνω σ΄έναν έκπληκτικό τερματοφύλακα,τόν Κεμελάί΄πού άπεσόβησε τό γκόλ έως τό 35΄λεπτό. Συγκεκριμένα στό 25΄σέ χέρι έντός περιοχής-πέναλτυ τού Μαρίνου τό όποίο άνέλαβε νά έκτελέσει ό Πιλιαφάς άπέκρουσε(μπλόκαρε) τήν μπάλα κρατώντας άνέπαφη τήν έστίαν του! Δύο λεπτά άργότερα(27΄) σέ κεφαλιά τού Ντερβίση έξ έπαφής είπε καί πάλι "όχι" στούς γηπεδούχους. Νέα εύκαιρία στό 30΄σέ κόρνερ τού Σιώζου καί κεφαλιά έξ έπαφής τού Σπέρτου είπε καί πάλι "όχι"στήν παραβίαση τής έστίας του! Λίγο άργότερα (37΄) σέ κτύπημα φάουλ άπ΄άριστερά τού Σιώζου ή μπάλα πέρασε  άνάμεσα άπό πολλά πόδια γιά νά καταλήξει στά δίκτυα καί νά πανηγηγυρίσουν έξαλα οί γηπεδούχοι(1-0)! Στήν έπανάληψη τό σκηνικό άλλαξε μέ τόν φιλοξενούμενο Παννεμεατικό νά βγεί στήν έπίθεση γιά νά ίσοφαρήσει έχοντας δύο καλές εύκαιρίες (60΄Τσιωτάκης) καί (63΄ Κωστούρος) όπου ό τερματοφύλακας τών γηπεδούχων Σιετής άπέκρουσε σωτήρια κρατώντας τό μηδέν γιά τήν έστίαν του.   Ό Παννεμεατικός                        προσπάθησε στό ύπόλοιπο τού άγώνα νά φτάσει στό γκόλ χωρίς ώστόσο να τά καταφέρει καί νά χάσει τό άήττητο ύστερα άπό έπτά άγωνιστικές!!!                                            ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ: Σιετής,Τουμπανάκης,Ραχανιώτης,Τεοντόρο,Δεσποτέλης,Σκούρας,Σπέρτος(83΄Καφαντάρης),Ντερβίσι (85΄Μανώλης),Τσιπάς,Πιλιαφάς,Σιώζος(89΄Κλουτσινιώτης)                                                    ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ: Κεμαλάί΄,Κωστούρος,Κυριάκος,Μαρίνος,Σγούρος,Τσιωτάκης,Μαρτίνος,Παππάς,Παπουτσής,Μυριώτης,Παλυβός(79΄Τζάς)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου