Σελίδες

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΕΙ.....ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Πρόκριση μέσα στό Βουκουρέστη!                                                                                                                                                                                                             Τήν πρόκριση πήρε ή Έλλάδα γιά τό Μουντιάλ τής Βραζιλίας τό 2014 κόντρα στήν Ρουμανία,μέ τήν όποία έξήλθεν ίσόπαλη (1-1)! Τό Έθνικό μας συγκότημα παίζοντας μέ ψυχή καί αυταπάρνηση κατάφερε νά ύψώσει τό άνάστημα της μέσα σέ μία καυτή έδρα στό Βουκουρέστη, όπου οί άντίπαλοι μας Ρουμάνοι άναζητούσαν πάση θυσία, νά πάρουν μία θριαμβευτική ρεβάνς γιά τό 3-1 τής περασμένης Παρασκευής πού είχε διεξαχθεί στό γήπεδο"Γ.Καραί΄σκάκης". Οί Έλληνες παίκτες τήρησαν τήν ύπόσχεσήν τους πρός τούς Έλληνες φιλάθλους άλλά καί όλης τής χώρας, πετυχαίνοντας ένα μεγάλο άθλο,μία σπουδαία πρόκριση,μετά τόν άθλο τής πρόκρισης καί κατάκτησης τού EURO 200ler4!!

Οί παίκτες τού Φερνάντο Σάντος άπάντησαν σέ Ρουμάνους καί Ευρωπαίους ότι παραμένουν μία ύπολογήσιμη Έθνική όμάδα τήν τελευταία δεκαετία! Τερμάτησαν άήττητοι καί πλέον όλη ή Έλλάδα πανηγηρίζει αύτή τήν μεγάλη έπιτυχία!! Στόν άγωνιστικό τομέα οί Έλληνες παίκτες προηγήθηκαν στό σκόρ μέ γκόλ τού κiler Μήτρογλου(22.30΄΄) ό όποίος ύστερα μετά άπό έξοχη μεταβίβαση τού Γιώργου Κααγκούνη πραγματοποίησε τό 0-1 μέσα σέ ένα παραλλήρημα χαράς όπου πλέον διαφαινόταν ότι ή πρόκριση ήταν ύπόθεση...Έλληνική!!! Στό β΄μέρος τού άγώνα ήλθε άναπάντεχα ένα αυτογκόλ(58΄) άπό κόντρα άπόκρουση τών Χολέμπας-Τοροσίδη(1-1),πού άναζοπύρωσε τίς μηδαμινές έλπίδες τών άντιπάλων Ρουμάνων,χωρίς ώστόσο νά καταφέρουν νά πετύχουν τόν στόχον τους!Πλέον ή Έθνική Έλλάδος άποδεικνύει ότι τήν τεέυταία δεκαετία παραμένει μία Παγκόσμια όμάδα πού είναι στήν 7η θέση τής Παγκόσμιαςκατάταξης πάνω άπό έθνικές όμάδες όπως είναι ή Άγγλία,ή Γαλλία, κ.ά.!!!!  "Άς άρχίσουν οί χοροί " πού λέει καί τό τραγούδι τού Διονλουύση Σαββόπουλου καί άς χαπούμε σάν ύπερίφανος Λαός μέσα στήν κρίση πού βιώνουμε ώς χώρα άπό τούς Ευρωπαίους (τοκογλύφους)Έταίρους μας!!! ΑΧ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΣΟ ΣΆΓΑΠΩ,ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΨΩ ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΩ!
ΆΡΑΓΕ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ..ΜΟΝΑΣΤΗΡΗ Ο ΠΙΤΣΟΥΡΚΑ ?

Είμαι πολύ,μά πολύ περίεργος νά δώ τόν τεχνικό τής Έθνικής Ρουμανίας Βίκτορ Πιτσούρκα άν θά τηρήσει τόν λόγον του πού έδωσε στούς Ρουμάνους άθλητικούς συντάκτες όταν τόν κάλεσαν σέ τηλεοπτική έκπομπή λέγοντας"Ξεχάστε με, θά έλθω όταν ή όμάδα κερδίσει τήν πρόκριση, άλλιώς  άν δέν κερδίσει ή Ρουμανία αύτός θά πάει γιά τρείς μήνες νά κλειστεί σέ Μοναστήρι"!!!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου