Σελίδες

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

ΒΟΛΕΊ΄ΛΙΝΓΚ - ΠΑΜΒΟΧΑΊ΄ΚΟΣ

ΈΓΙΝΕ ΤΗΣ....ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ!!!!

Σπουδαίος ό Παμβοχαί΄κός έκανε τήν 2η νίκη του στό πρωτάθλημα νικώντας τόν Α.Ο.Κηφισιάς (3-2) σετ,ένώ αύτή ή νίκη είναι ή πρώτη τού Στέλιου Καζάζη στόν πάγκο τής όμάδας! Όμως ή νίκη τού Παμβοχαί΄κού έχει μεγαλύτερη άξία διότι προήλθε μέ άνατροπή (0-2σετ)! Στό τρίτο σετ ό Πμβοχαί΄κός "άλαξε" πρόσωπο καί βγήκε στήν άντεπίθεση μέ άποτέλεσμα νά τό κερδίσει μέ 25-21 μειώνοντας σέ 1-2 σετ. Τό 4ο σετ ήταν όλα τά..λεφτά όπου οί παίκτες τού Στέλιου Καζάζη κατάφεραν νά τό κερδίσουν μετά άπό ένα συγκλονιστικό παιχνίδι μέ 33-31!! ίσοφαρίζοντας σέ 2-2 σετ, καί όδηγόντας τήν έξέληξη τού παιχνιδιού στό ται μπρέικ. Έκεί ό Παμβοχαί΄κός έκμεταλευόμενος τό μομέντουμ(πού λένε οί μπασκετικοί), έφτασε στή νίκη,καί στά χαμόγελα,γιά μία αισιόδοξη έπαναφορά στίς έπιτυχίες!!! Θά πρέπει νά έπισημάνουμε ότι οί πόντοι τού Παμβοχαί΄κού προήλθαν άπό 7 άσσους, 63 έπιθέσεις, 5 μπλόκ, καί 43 λάθη, ένώ τής Κηφισιάς άπό 5 άσσους, 56 έπιθέσεις, 11 μπλόκ, καί 44 λάθη. Μετά τόν άγώνα ό Στέλιος Καζάζης δήλωσε "Ηταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.Ένα μεγάλο εύχαριστώ στόν κόσμο πού  Ζπαρά τό γεγονός ότι είχαμε ένα άσχημο ξεκίνημα στά δύο πρώτα σετ, ή συμπαράσταση του μάς ώθησε νά κάνουμε τήν άνατροπή καί νά πάρουμε στό τέλος τήν νίκη έπί ένός δυνατού άντιπάλου. Ή συνέχεια είναι δύσκολη,άλλά πρέπει έμεις νά πιστεύουμε στίς δυνάμεις μας καί νά προσπαθήσουμε νά φτάσει ή όμάδα έκεί πού τής άξίζει νά βρίσκεται"!!!!!                                 ΠΑΜΒΟΧΑΊ΄ΚΟΣ(Στέλιος Καζάζης) Καραγιάννης(3/5 επ, 1 μπλοκ),Δρογκάρης, Τζουστινιάνο 19(15/24 έπιθ. 4 άσσοι), Κουζούνης 3(3/11 έπιθ.), Ντουσάρμ 6(5/14 έπιθ.1 μπλόκ), Κανέλλος 12(12/13 έπιθ.), Ζήσης (λ.59%ύποδ. 29% άριστες),Κράους 6(2/2 έπιθ. 3 άσσοι,1 μπλόκ),Παπαδόπουλος 6(6/17 έπιθ),Μάρκου, Άσπιώτης 19(17/34 έπιθ. 2 μπλόκ)                              Α.Ο.ΚΗΦΙΣΙΑΣ(Κώστας Άρσενιάδης), Νικολάκης 5(2/4 έπιθ.2 άσσοι, 1 μπλόκ), Σουλτανόπουλος 12(9/15 έπιθ. 1 άσσος, 2μπλόκ), Ντε Σόουζα 6(5/14 έπιθ. 1 μπλόκ), Πρωτοψάλτης 15(10/20 έπιθ. 2 άσσοι, 3 μπλόκ), Γιοβάνοβιτς 25(22/51 έπιθ. 3 μπλόκ), Παπαγγελόπουλος 9(8/14 έπιθ. 1 μπλόκ,100% ύποδοχή), Ταμπουρατζής(λ.75%ύποδ. 64% άριστες),Μακ Άλμοντ,Κούνας,Μουρούτης.

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου