Σελίδες

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

ΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΣΟΥΠΕΡ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  λόγω άναχώρησης στό έξωτερικό, σέ μοναδική εύκαιρία έπτά νομίσματα μεγάλα τών 30 γραχμών μέ τήν κεφαλή τού τέως Βασιλιά(άσημένια) καί 1150 δίσκοι 33 στροφών έκ τών όποίων οί χίλιοι δίσκοι είναι μέ Έλληνικά τραγούδια παλιά καί καινούργια,έπιτυχίες όλων τών γνωστών καλλιτεχνών,καί 150 δίσκοι μέ ξένες έπιτυχίες (10ετιων 70-80,80-90,90-00,00-10)σέ πολύ καλή κατάσταση! Έπίσης 600 sd  έταιριών αύθεντικά μέ Έλληνικά τραγούδια καί γνωστές έπιτυχίες.Άπαντα σέ πολύ καλή κατάσταση!! Ή τιμή τους είναι προκλητική( 1100 Ευρώ) ΟΛΑ!!!! Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις στό τηλ.6939513250.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου